ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
โทรหาเรา 08-1378-3600 หรือ email: todayinsure@hotmail.com
บริการสมาชิกออนไลน์

บริการสมาชิกออนไลน์

อีเมล
ดูรายการสั่งซื้อ
แจ้งชำระเงิน
บริการอื่นๆ
 
บริการสั่งซื้อประกันภัยออนไลน์

บริการสั่งซื้อประกันภัยออนไลน์

 
เลือกรายการประกันภัยรถยนต์
     
เปรียเทียบประกันภัยรถยนต์
 

คปภ. พัฒนาใบอนุญาตเป็นแบบ Smart Card

ตุลาคม
4

โดย ฐานเศรษฐกิจ วันที่ 30 กันยายน 2554 เวลา 14:59 น.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้พัฒนาใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย เป็นแบบสมาร์ทการ์ด (Smart Card) ซึ่งตามกฎหมายกำหนดให้ ผู้ที่จะกระทำการเป็นตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัย ต้องได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน และต้องแสดงใบอนุญาตทุกครั้งที่มีการชี้ช่อง หรือจัดการให้บุคคลทำสัญญาประกันภัย หรือรับเบี้ยประกันภัยในนามของบริษัทประกันภัย

เลขาธิการ คปภ. กล่าวว่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งเสริมศักยภาพด้านบุคลากรในระบบประกันภัย สำนักงาน คปภ.ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการตัวแทน/นายหน้าประกันภัย โดยใช้เทคโนโลยีบัตรสมาร์ทการ์ด (Smart Card) ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลของผู้ถือใบอนุญาต เช่น ประวัติการศึกษา/การสอบ/การออกใบอนุญาต/การต่ออายุใบอนุญาต/การอบรม

ตลอดจนติดตามและแจ้งเตือนการอบรมและ/หรือการต่ออายุใบอนุญาต รวมไปถึงการติดตาม ควบคุมตรวจสอบพฤติกรรมทางการตลาดของตัวแทน/นายหน้าประกันภัยแต่ละราย โดยใบอนุญาตจะแยกระดับตามระยะเวลาที่ประกอบวิชาชีพ ดังนี้ คือ ใบอนุญาตสีฟ้า เป็นใบอนุญาตอายุ 1 ปี คือออกครั้งแรก และต่ออายุครั้งที่ 1 และ 2 ใบอนุญาตสีเงิน เป็นใบอนุญาตอายุ 5 ปี ต่อครั้งที่ 3 เป็นต้นไป สำหรับใบอนุญาต สีทอง เป็นใบอนุญาตมีอายุ 5 ปี และต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาด้านประกันภัย (Chartered Insurance Advisor) จัดโดยสำนักงาน คปภ. ซึ่งขณะนี้มีผู้ได้รับใบอนุญาตสีทอง (Gold) แล้วทั้งสิ้นรวม 11 ราย

เลขาธิการ คปภ. ยังกล่าวเสริมอีกว่า เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชนที่จะได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้องจากการซื้อประกันภัยจากตัวแทน/นายหน้าประกันภัยที่มีคุณภาพ ประชาชนสามารถตรวจสอบการเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน คปภ. รวมทั้งตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ก็สามารถตรวจสอบสถานะใบอนุญาตที่จะต้องต่ออายุในครั้งต่อไปได้ จากเว็บไซด์ www.oic.or.th หรือที่สายด่วนประกันภัย 1186 ทั้งนี้ กฎหมายกำหนดให้สามารถต่ออายุใบอนุญาตได้ภายใน 2 เดือน ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ

เริ่มต้นค้นหาประกันภัย

เลือกกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์สำหรับรถของท่านจากบริษัทประกันภัยชั้นนำเกือบ 20 บริษัท ออกกรมธรรม์ให้กับท่านเจ้าของรถได้รวดเร็วภายใน 24 ชั่วโมง