ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
โทรหาเรา 08-1378-3600 หรือ email: todayinsure@hotmail.com
บริการสมาชิกออนไลน์

บริการสมาชิกออนไลน์

อีเมล
ดูรายการสั่งซื้อ
แจ้งชำระเงิน
บริการอื่นๆ
 
บริการสั่งซื้อประกันภัยออนไลน์

บริการสั่งซื้อประกันภัยออนไลน์

 
เลือกรายการประกันภัยรถยนต์
     
เปรียเทียบประกันภัยรถยนต์
 

โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัยโต 30% ทุ่มพัฒนาคน-ไอที

กันยายน
11

โดย สยามธุรกิจ วันที่ 3 กันยายน 2554 เวลา 00:00 น.

บริษัท โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย จำกัด เปิดตัวกรรมการผู้จัดการคนใหม่ ซึ่งก่อนหน้านั้นนั่งรองกรรมการผู้จัดการ ดูแลด้านการตลาดภายในประเทศมาตั้งแต่ปี 2548 ที่เริ่มเข้ามาร่วมงานกับบริษัท นับเป็นผู้บริหารคนไทยคนแรกที่ได้โปรโมตขึ้นนั่งเก้าอี้สูงสุด กุมทิศทางของบริษัทหลังจากที่ผ่านมาเป็นผู้บริหารจากญี่ปุ่นมาตลอด แนวทางปฏิบัติเดียวกับทั่วโลก โดยเห็นว่าผู้บริหารท้องถิ่นจะเข้าใจวัฒนธรรม บุคลิกและจิตใจของลูกค้าในแต่ละประเทศดี ทำใหเข้าใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในประเทศได้ดี

“นโยบายในการดำเนินธุรกิจหลังจากนี้ ภาพรวมๆ ยังคงคำนึงถึงลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เน้นสร้างความพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าผ่าน 2 ส่วน คือ บุคลากรและเทคโนโลยี จะพัฒนาให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การให้บริการ ที่สะดวกและรวดเร็วกับลูกค้า” กร้าวปี 60 ขึ้น “ท็อป ทรี” ผ่าน 3 เสา

บริษัทวางเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจระยะยาวภาย ใน 6 ปีข้างหน้า หรือปีค.ศ.2017 ตรงกับปีพ.ศ. 2560 ต้องมีเบี้ยประกันภัยรับรวมมากที่สุดติดกลุ่ม 3 บริษัทแรกของประเทศไทย (Top 3) เทียบกับปี 2553 ตามข้อมูลของคปภ.อยู่อันดับ 9 ของอุตสาหกรรม ด้วยเบี้ยรับโดยตรง 3,886.975 ล้าน บาท ส่วนแบ่งตลาด(Marketshare) 3.11% เฉลี่ยต้องมีอัตราเติบโตปีละไม่ต่ำกว่า 20% ซึ่งบริษัทมั่นใจด้วยศักยภาพที่มีจะทำได้ แต่ต้องดูการเติบโตของ 10 อันดับแรกในตลาดด้วย การขยายตัวของอุตสาหกรรมอยู่ที่เท่าไหร่ ซึ่งจากการประเมินของบริษัทรับประกันภัยต่อ คาดการณ์ 3 ปีข้างหน้า ธุรกิจประกันวินาศภัยประเทศไทยจะเติบโตประมาณ 6%

กลยุทธ์ที่จะทำให้ไปถึงเป้าหมายที่ว่ามาจาก 2 ยุทธศาสตร์ คือ
1. พื้นที่การตลาดแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือตลาดคนเมือง ได้แก่ กรุงเทพฯและหัวเมืองใหญ่ เช่น เชียงใหม่ หาดใหญ่ ลูกค้าจะมีความต้องการแตกต่างออกไป จากกลุ่มที่ 2 คือ ภูมิภาค ดังนั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์จะแตกต่างกันออกไป เพื่อให้สอดคล้องกับแต่ละพื้นที่

และยุทธศาสตร์ที่ 2 คือ การพัฒนาช่องทางจำหน่ายปัจจุบันมี 3 เสาหลักคือ 1. กลุ่มลูกค้าญี่ปุ่น, 2. ตัวกลางคือตัวแทน นายหน้า, 3. สถาบันการเงินรวมธนาคาร และผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ (ดีลเลอร์) โดยจะเพิ่มเสาที่ 4 ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ก้าวขึ้นไปถึงท็อปทรีได้

อย่างไรก็ดี ก่อนที่จะไปถึงเป้าหมายระยะยาว บริษัทได้จัดทำแผนธุรกิจระยะกลาง 3 ปี เริ่มปี 2555-2557 (ค.ศ.2012-2014) ที่เป็นแผนธุรกิจระยะที่สอง ตั้งเป้าหมายภายในปี 2557 ต้องมีเบี้ยรับรวมมากกว่า 7,500 ล้านบาท หรืออยู่อันดับ 5 ของอุตสาหกรรม เทียบกับสิ้นปีนี้ ที่คาดว่าจะมีเบี้ยประมาณ 4,500 ล้านบาท เติบโตเกือบ 30% สูงกว่าเป้าหมายเดิมที่ตั้งไว้ 4,300 ล้านบาท เนื่องจากขยายตัวกระจายไปทุกส่วน โดยเบี้ยดังกล่าว แบ่งเป็นประกันภัยรถยนต์ 55% และประกันภัยไม่ใช่รถยนต์ (นอน มอเตอร์) 45%

การขยายลูกค้าทั้งสองกลุ่มนี้สิ่งสำคัญอยู่ที่ตัวแทน นายหน้า ต้องเพิ่มจำนวน ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีตัวแทนที่มีใบอนุญาตทั่วประเทศประมาณ 3,000 คน อีกทั้งจะขยายเครือข่ายบริการเปิดสาขาและศูนย์บริการสินไหมเพิ่มขึ้นจากตอนนี้มี 20 สาขาและ 4 ศูนย์บริการ ขณะที่ แบรนด์ “โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย” เป็นที่รู้จักของคนไทยมากขึ้น

“เฟสแรกเราลงทุนไปค่อนข้างเยอะ เกือบ 200 ล้านบาทเน้นทางด้านระบบงานเป็นหลัก แต่ในเฟสที่สองคงไม่เยอะเหมือนเฟสแรก เพราะเป็นการต่อยอดบริการไปยังลูกค้าและคู่ค้าอย่าง คอลล์ซิสเต็ม ที่จะรองรับบริการเคลมให้เร็วขึ้น เรามีเป้าหมายที่จะขึ้นระดับท็อปบริการสินไหมทดแทนด้วย ต้องพัฒนาคนและเทคโนโลยีให้มีความพร้อม ขณะที่ข้อมูลก็มีความสำคัญ จำเป็นต้องมีการจัดทำข้อมูล เพื่อวิเคราะห์เชิงลึก ทำให้การตอบสนองความต้องการของตลาดเร็วมากขึ้น เรามีความแข็งแกร่งด้านนักคณิตศาสตร์ประกันภัยช่วยซัพพอร์ตได้”

ที่มา : สยามธุรกิจ

เริ่มต้นค้นหาประกันภัย

เลือกกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์สำหรับรถของท่านจากบริษัทประกันภัยชั้นนำเกือบ 20 บริษัท ออกกรมธรรม์ให้กับท่านเจ้าของรถได้รวดเร็วภายใน 24 ชั่วโมง