ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
โทรหาเรา 08-1378-3600 หรือ email: todayinsure@hotmail.com
บริการสมาชิกออนไลน์

บริการสมาชิกออนไลน์

อีเมล
ดูรายการสั่งซื้อ
แจ้งชำระเงิน
บริการอื่นๆ
 
บริการสั่งซื้อประกันภัยออนไลน์

บริการสั่งซื้อประกันภัยออนไลน์

 
เลือกรายการประกันภัยรถยนต์
     
เปรียเทียบประกันภัยรถยนต์
 

คปภ. เข้มประกันภัยรถยนต์ ดูแลยานพาหนะเสียหายจากน้ำท่วม

สิงหาคม
25

โดย ผู้จัดการ Online วันที่ 23 สิงหาคม 2554 เวลา 22:28 น.

เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน คปภ.ในเขตภาคเหนือ ติดตามช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมในหลายพื้นที่ในเขตภาคเหนือ ซึ่งส่งผลให้ประชาชนได้รับความเสียหายในหลายจังหวัด โดยเร่งประสานให้ความช่วยเหลือประชาชนเต็มที โดยเฉพาะเร่งติดตามการประกันภัยรถยนต์ และสาขาบริษัทประกันวินาศภัย บริษัทประกันชีวิต บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด อู่กลางประกันภัย เพื่อช่วยเหลือดูแลยานพาหนะที่ได้รับความเสียหายจากปัญหาน้ำท่วมในแต่ละพื้นที่ทันที

นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือด้านการประกันภัยรถยนต์ เช่น รับแจ้งเหตุ แนะนำดูแลรถยนต์ภายหลังน้ำลด หากผู้เอาประกันภัยรายใดยังไม่ได้แจ้งความเสียหายของทรัพย์สินที่เกิดขึ้น ขอให้รีบแจ้งบริษัทประกันภัยทราบโดยทันทีก่อน สำนักงาน คปภ. จะได้เร่งประสานให้การจ่ายค่าสินไหมทดแทน สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรมต่อไป ซึ่งขณะนี้สำนักงาน คปภ. อยู่ระหว่างการรวบรวมความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย โดยคาดการณ์ว่าภายหลังน้ำลดแล้ว จะมีผู้เอาประกันภัยมาแจ้งความเสียหายเพิ่มเติม ในเบื้องต้นได้รับรายงานว่าผู้เสียชีวิตจำนวน 1 ราย มีการทำประกันชีวิตไว้กับบริษัทประกันภัย

ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ.มีความเป็นห่วงผู้ประสบอุทกภัยอย่างมาก ซึ่งปัจจุบันเกิดปัญหาภัยธรรมชาติต่อเนื่องและบ่อยครั้ง ดังนั้นขอแนะนำให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญการทำประกันภัยต่างๆ ซึ่งสามารถช่วยบรรเทาความเดือนร้อนทางการเงินได้ โดยเฉพาะการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ การประกันอัคคีภัย และสามารถซื้อประกันภัยเพิ่มเติมได้ เช่น ภัยจากแผ่นดินไหว ลมพายุ น้ำท่วม หรือลูกเห็บ โดยมีเบี้ยประกันภัยจำนวนไม่มาก แต่เมื่อเปรียบเทียบกับความคุ้มครองและประโยชน์ที่จะได้รับนั้นคุ้มค่า

ที่มา : ผู้จัดการ Online

เริ่มต้นค้นหาประกันภัย

เลือกกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์สำหรับรถของท่านจากบริษัทประกันภัยชั้นนำเกือบ 20 บริษัท ออกกรมธรรม์ให้กับท่านเจ้าของรถได้รวดเร็วภายใน 24 ชั่วโมง