ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
โทรหาเรา 08-1378-3600 หรือ email: todayinsure@hotmail.com
บริการสมาชิกออนไลน์

บริการสมาชิกออนไลน์

อีเมล
ดูรายการสั่งซื้อ
แจ้งชำระเงิน
บริการอื่นๆ
 
บริการสั่งซื้อประกันภัยออนไลน์

บริการสั่งซื้อประกันภัยออนไลน์

 
เลือกรายการประกันภัยรถยนต์
     
เปรียเทียบประกันภัยรถยนต์
 

รื้ออีกยกกฎลงทุนจัดกองทุนประกันภัยขั้นบันได

สิงหาคม
20

โดย สยามธุรกิจ วันที่ 17 สิงหาคม 2554 เวลา 00:00 น.

ประกาศว่าด้วยการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันภัย หลังจากฉบับใหม่เพิ่งบังคับใช้ไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ล่าสุด คปภ. ระดมสมองภาคธุรกิจแก้ไขยกร่างกันใหม่อีกยก พร้อมกับนำร่างประกาศฉบับใหม่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ขอความร่วมมือบริษัทประกันภัยแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะภายในวันที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา

“ประกาศการลงทุนที่เพิ่งบังคับใช้ไปไม่กี่เดือนก่อน รีบออกมาเพื่อเตรียมความพร้อม บริษัทประกันภัยรองรับเกณฑ์ การดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk Based Capital : RBC) ที่จะเริ่มใช้ในวันที่ 1 กันยายนนี้ แต่หลังจากผลทดสอบเงินกองทุนบริษัทประกันรอบ 2 ออกมา เรานำผลเทสต์นั้นมากำหนดประกาศการลงทุนฉบับใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับ RBC จริงๆ ซึ่งของใหม่จะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนมากกว่าเดิม โดยร่างใหม่นี้เราประชุมกับภาคธุรกิจไป 2 ครั้งแล้ว ตอนนี้กำลังทำพับบลิคเฮียริ่งกับบริษัทอยู่”

ต้องมีบอร์ดลงทุน-ผู้จัดการกองทุน จัดกลุ่มลงทุนใหม่ลดสัดส่วนให้กู้ยืม สาระสำคัญของประกาศลงทุนฉบับใหม่ ที่แตกต่างจากของเดิมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันคือ เพิ่มเติมให้บริษัทต้องมีคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน โดยผู้จัดการด้านการลงทุนของบริษัทและตำแหน่งรองลงมา 1 ระดับ ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งใน 4 ข้อนี้ คือ 1.ผ่านการทดสอบหลักสูตร CISA ระดับ 1 ขึ้นไป 2.หลักสูตร CFA ระดับ 1 ขึ้นไป 3.มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการกองทุนรวมหรือ กองทุนส่วนบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และ 4.ผ่านการทดสอบหลักสูตรอื่นๆ ตามที่ก.ล.ต.ยอมรับ หากบริษัทไม่สามารถหาบุคคลที่มีคุณสมบัตินี้ได้ ให้ลงทุนได้เฉพาะเงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับเงินฝาก ของธนาคารและตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลไทย หรือธปท.เท่านั้นเพื่อให้เป็นไปตามหลัก Fit and Proper

จัดกลุ่มการลงทุนให้สอดคล้องกับมาตรฐานทั่วไปมากขึ้น จากเดิมแยกย่อยเป็นหุ้นกู้ พันธบัตรและอื่นๆ ของใหม่แยกเป็นกลุ่ม เช่น กลุ่มตราสารทุนได้แก่ หุ้น กลุ่มตราสารหนี้ ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล ไทย ตั๋วเงินคลัง หุ้นกู้ เป็นต้น กลุ่มหน่วยลงทุน กลุ่มการให้กู้ยืม เช่น การให้กู้ยืมโดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็นประกัน (ชีวิต) การให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์จำนำเป็นประกัน เป็นต้น

เนื่องจากการให้กู้ยืมจัดเป็นกลุ่มการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง ดังนั้นในเกณฑ์ใหม่ได้ปรับสัดส่วนการลงทุนลดลง ขณะที่การให้กู้ยืมโดยมีอสังหาริมทรัพย์จำนองเป็นประกัน ซึ่งเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงมากกว่าการให้การกู้ยืมอื่นๆ ประกาศฉบับใหม่จึงกำหนดว่าบริษัทที่จะลงทุนได้ ต้องมีระบบงานรองรับ มีนโยบายที่ชัดเจน เป็นไปตามที่นายทะเบียนกำหนด

นอกจากนี้ ยังอนุญาตให้ลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์คือ ทองคำและน้ำมันผ่านกองทุนรวมได้จากเดิมไม่อนุญาต รวมถึง เพิ่มช่องทางการลงทุนในต่างประเทศเช่น ตราสารหนี้ต่างๆ จากเดิมไม่ให้ลงทุน โดยกำหนดให้ลงทุนได้ไม่เกิน 8.5% ของสินทรัพย์รวม เป็นต้น

สำหรับสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงของเดิมกำหนดห้ามเกิน 40% ของสินทรัพย์ลงทุนทั้งหมดโดยบริษัทที่จะลงทุนได้ต้องมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อ เงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย หรือ ความพอเพียงของเงินกองทุน (CAR Ratio) ไม่ต่ำกว่า 300% นั้น ในประกาศใหม่ยกเลิกข้อกำหนดนี้ เนื่องจากตามกฎ RBC ได้กำหนดระดับเงินกองทุนรองรับความเสี่ยงไว้อยู่แล้ว อีกทั้งได้ปรับสัดส่วนการลงทุนที่มีความเสี่ยง ทั้งหมดลดลงแล้วเช่นกัน

“ประกาศฉบับใหม่ทำให้ช่องทางลงทุน มีความชัดเจนมากขึ้นสอดรับกับสภาพ ตลาด ซึ่งมีเครื่องมือทางการเงินออกมามากขึ้น ทำให้มีโอกาสลงทุนได้มากขึ้น อย่างการกำหนด CAR Ratio เป็นแบบขั้นบันไดทำให้บริษัทที่มีกองทุนเยอะลงทุน ได้มากขึ้น หรือการเปิดช่องให้ลงทุนในต่างประเทศ ตามฐานะการเงินของบริษัทประกันภัยได้มากขึ้น แม้จะกำหนดจำนวนเงินไปลงทุนได้กี่เปอร์เซ็นต์ของสินทรัพย์ และเอาเรตติ้งต่างๆ มาพิจารณาก็ตาม เราเสนอท่านเลขาฯ กฎลงทุนมีเยอะมากแล้ว ของใหม่ออกมาเพิ่มตลอด ท่านเลขาฯบอกจะสังคายนาให้เหลือเพียงฉบับเดียว”

ที่มา : สยามธุรกิจ

เริ่มต้นค้นหาประกันภัย

เลือกกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์สำหรับรถของท่านจากบริษัทประกันภัยชั้นนำเกือบ 20 บริษัท ออกกรมธรรม์ให้กับท่านเจ้าของรถได้รวดเร็วภายใน 24 ชั่วโมง