ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
โทรหาเรา 08-1378-3600 หรือ email: todayinsure@hotmail.com
บริการสมาชิกออนไลน์

บริการสมาชิกออนไลน์

อีเมล
ดูรายการสั่งซื้อ
แจ้งชำระเงิน
บริการอื่นๆ
 
บริการสั่งซื้อประกันภัยออนไลน์

บริการสั่งซื้อประกันภัยออนไลน์

 
เลือกรายการประกันภัยรถยนต์
     
เปรียเทียบประกันภัยรถยนต์
 

กรมส่งเสริมการเกษตรติวเข้มเจ้าหน้าที่สานต่องานประกันภัย

กรกฎาคม
26

โดย เดลินิวส์ วันที่ 26 กรกฎาคม 2554 เวลา 00:00 น.

จากการที่คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัย แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดกิจกรรมการสัมมนา ส่งเสริมความรู้และสิทธิประโยช์ด้านการประกันภัย แก่เจ้าหน้าที่ขึ้น ณ กรมส่งเสริมการเกษตร

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่า ในปัจจุบันกรณีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวประสบภัยธรรมชาติ รัฐช่วยเหลือเฉพาะค่าเมล็ดพันธุ์และปัจจัยการผลิตบางส่วนในวงเงิน 606 บาทต่อไร่ เกษตรกรอาจจะไม่เพียงพอในการไปลงทุนการผลิตใหม่ แต่ตามโครงการที่รัฐบาลได้อนุมัติในการประกันภัยพืชผล หากเกษตรกรมีการซื้อประกันภัยไร่ละ 120 บาท โดยรัฐสมทบค่าเบี้ยประกันให้ 60 บาท เกษตรกรจะได้รับค่าสินไหมเพิ่มขึ้นไร่ละ 1,400 บาท รวมกับที่รัฐช่วยเหลืออยู่เดิม 606 บาทต่อไร่ เป็น 2,006 บาทต่อไร่ ซึ่งจะเพียงพอในการไปลงทุนการผลิตในครั้งต่อไปได้

ในส่วนการดำเนินงานถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรนั้น คปภ. จังหวัดประสานงานกับสำนักงานเกษตรจังหวัด ดำเนินการให้ความรู้แก่เกษตรกรทั่วประเทศต่อไป

ที่มา : เดลินิวส์

เริ่มต้นค้นหาประกันภัย

เลือกกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์สำหรับรถของท่านจากบริษัทประกันภัยชั้นนำเกือบ 20 บริษัท ออกกรมธรรม์ให้กับท่านเจ้าของรถได้รวดเร็วภายใน 24 ชั่วโมง