ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
โทรหาเรา 08-1378-3600 หรือ email: todayinsure@hotmail.com
บริการสมาชิกออนไลน์

บริการสมาชิกออนไลน์

อีเมล
ดูรายการสั่งซื้อ
แจ้งชำระเงิน
บริการอื่นๆ
 
บริการสั่งซื้อประกันภัยออนไลน์

บริการสั่งซื้อประกันภัยออนไลน์

 
เลือกรายการประกันภัยรถยนต์
     
เปรียเทียบประกันภัยรถยนต์
 

คปภ.เตรียมระบบสินไหมประกันภัยเต็มรูปแบบภายในปีนี้

กรกฎาคม
16

โดย ไทยรัฐ วันที่ 15 กรกฎาคม 2554 เวลา 13:48 น.

คปภ.เผย ประชาชนพอใจการจ่ายค่ารักษาพยาบาลระบบสินไหมทดแทนอัตโนมัติ หลังนำร่องใช้เมื่อวันที่ 1 ก.ค. ที่ผ่านมา คาดจะใช้เต็มระบบได้ภายในปีนี้

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า หลังจากที่สำนักงาน คปภ. ปรับเปลี่ยนด้านเอกสารและขั้นตอนการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ผู้ประสบภัย ผ่านระบบสินไหมทดแทนอัตโนมัติ (E-claim) ในวงเงิน 50,000 บาท แก่ผู้ประสบภัยจากรถ ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยมีโรงพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขคัดเลือกนำร่อง 12 โรงพยาบาล ในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศนั้น ปรากฏว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความพอใจ และได้รับความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น และอยากให้สำนักงาน คปภ.เร่งกระจายระบบดังกล่าวไปสู่โรงพยาบาลทั่วประเทศ ซึ่งตามแผนงานคาดว่า จะใช้เต็มระบบได้ภายในปีนี้

ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ.ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้จัดตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบสินไหมทดแทนอัตโนมัติ (E-claim) เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งคณะทำงานฯ ได้พัฒนาแนวทางและพิจารณาหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ผ่านระบบสินไหมทดแทนอัตโนมัติ (E-claim) อย่างต่อเนื่อง จากเดิมดำเนินการเฉพาะในส่วนของการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น ตามที่จ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน 15,000 บาท ให้สามารถเบิกจ่ายค่าเสียหายส่วนเกิน ผ่านระบบ E-Claim ได้ในวงเงินรวมกันแล้วไม่เกิน 50,000 บาท โดยผู้ประสบภัยไม่ต้องสำรองเงินจ่ายก่อน ในกรณีรถสองคันชนกัน และต่างฝ่ายต่างมีประกันภัย หรือรถมีประกันภัยประสบอุบัติเหตุเอง โดยไม่มีคู่กรณีให้เบิกจ่ายจากบริษัทที่รับประกันภัยรถคันที่โดยสาร

ส่วนบุคคลภายนอกรถที่ประสบภัยให้เฉลี่ยจ่ายจากบริษัทประกันภัยทุกฝ่าย สำหรับผู้ขับขี่ที่ได้รับบาดเจ็บนั้น เมื่อทราบผลคดีว่าเป็นฝ่ายถูกแล้ว ก็จะได้รับการขยายวงเงินเป็น 50,000 บาทด้วยเช่นกัน ซึ่งระบบ E-Claim เป็นระบบการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล ของผู้ประสบภัยจากรถผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ซึ่งผู้ประสบภัยไม่ต้องสำรองเงินจ่ายไปก่อน โดยโรงพยาบาลจะเป็นผู้ดำเนินการตั้งเบิกค่ารักษาพยาบาลเอง กับบริษัทประกันภัยผ่านบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เพื่ออำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบภัยจากรถ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย 1186

ที่มา : ไทยรัฐ

เริ่มต้นค้นหาประกันภัย

เลือกกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์สำหรับรถของท่านจากบริษัทประกันภัยชั้นนำเกือบ 20 บริษัท ออกกรมธรรม์ให้กับท่านเจ้าของรถได้รวดเร็วภายใน 24 ชั่วโมง